فرمول محاسبه مستمری و مشکلات ناشی از آن

فرمول محاسبه مستمری و مشکلات ناشی از آن سیستم محاسباتی تامین اجتماعی در مورد شرایط و نحوه محاسبه مستمری دارای اشکالات گوناگونی است و یکی از نیازهای اصلاحاتی قانون تامین اجتماعی به این مساله بازمی گردد. موضوع این است که مبنای محاسبه مستمری در ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی میانگین حقوق دو سال آخر اشتغال…

ادامه مطلب

بخشنامه تامین اجتماعی در جهت تسویه بدهی های معوق

بخشنامه تامین اجتماعی در جهت تسویه بدهی های معوق بخشنامه  سازمان تامین اجتماعی در جهت تسویه بدهی های معوق سال ۹۵ بدین شرح می باشد .  بر اساس بخشنامه صادر شده، کارگاه‌هایی که به دلایل غیر ارادی از جمله حوادث غیرمترقبه و همچنین تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز امکان پرداخت حق بیمه را نداشته‌اند،…

ادامه مطلب