بلاگ / آرشیو دسته «ارزش افزوده»

ارزش افزوده  جهت دانلود PDF قانون ارزش افزوده کلیک نمایید جهت دانلود PDF مراحل هشت گانه فراخوان مالیات بر ارزش افزوده  کلیک نمایید جهت دانلود PDF معافیت های ارزش افزوده(ماده 12 قانون ارزش افزوده) کلیک نمایید جهت دانلود PDF راهنمای ثبت اطلاعات چک در سامانه ارزش افزوده کلیک نمایید   دانلود فرم های اظهارنامه ارزش افزوده بررسی ثبت نام‌ مودیان مالیات بر ارزش افزوده فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار به دلیل صدور صورتحساب غیر واقعی پرداخت و درخواست استرداد وجوه خروج از کشور پرداخت قبوض مالیاتی    

ادامه مطلب