بلاگ / آرشیو دسته «حقوق و دستمزد»

نحوه نصب و آپدیت نرم افزار جدید لیست بیمه تامین اجتماعی جهت دانلود فایل نصبی نرم افزار کلیک نمایید جهت دانلود فایل آموزش نصب نرم افزار کلیک نمایید 

ادامه مطلب

پرداخت هایی که مشمول کسر حق بیمه نیست + بخشنامه پرداخت هایی که مشمول کسر حق بیمه نیست مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است: بازخرید ایام مرخصی. هزینه عائلمه مندی هزینه سفر و فوق العاده مأموریت. عیدی مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری. حق شیر. پاداش نهضت سواد آموزی. حق التضمین (کسر صندوق). خسارت اخراج و مزایای پایان کار. بجز موارد یاد شده تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می گردد، در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، …

ادامه مطلب

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین کرد. به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش می یابد. حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد. و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با ۳۹ درصد افزایش اضافه می‌شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۲ …

ادامه مطلب