بلاگ / آرشیو دسته «صورت معاملات فصلی ماده 169 مکرر»

یکی از اقدامات مهمی که افراد مشمول مالیات باید انجام دهند ارسال فهرست معاملات فصلی در موعد مقرر قانونی است که در ادامه این مقاله قصد داریم به طور مفصل آن را مورد بررسی قرار دهیم. صورت معاملات فصلی چیست؟ صورت معاملات فصلی با نام‌های دیگری از جمله گزارش فصلی خرید و فروش، گزارشات فصلی، معاملات فصلی خرید و فروش و دیگر موارد شناخته می‌شود. تعریف گزارش معاملات فصلی به زبان ساده این است که صاحبان کسب و کار و مشاغل که خرید و فروش انجام می‌دهند، بر اساس ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم موظف هستند که صورت معاملات کلیه خرید و فروش‌های خود را …

ادامه مطلب