بلاگ / آرشیو دسته «قوانین کار و تامین اجتماعی»

نحوه نصب و آپدیت نرم افزار جدید لیست بیمه تامین اجتماعی جهت دانلود فایل نصبی نرم افزار کلیک نمایید جهت دانلود فایل آموزش نصب نرم افزار کلیک نمایید 

ادامه مطلب

پرداخت هایی که مشمول کسر حق بیمه نیست + بخشنامه پرداخت هایی که مشمول کسر حق بیمه نیست مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است: بازخرید ایام مرخصی. هزینه عائلمه مندی هزینه سفر و فوق العاده مأموریت. عیدی مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری. حق شیر. پاداش نهضت سواد آموزی. حق التضمین (کسر صندوق). خسارت اخراج و مزایای پایان کار. بجز موارد یاد شده تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می گردد، در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، …

ادامه مطلب